Kennisbank zorgstelsel

Zorgplicht

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat verzekerden binnen een redelijke tijd en afstand de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Dit geldt overigens alleen voor zorg uit het basispakket. De zorgplicht is vastgelegd in de zorgverzekeringswet.