Stelselwetten

In Nederland hebben we 5 stelselwetten waarin is vastgelegd hoe de zorg werkt: 

  • Wet publieke gezondheid (Wpg)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw) 
  • Jeugdzorg
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Reactie plaatsen