Wie sponsort de Preventie Spelen?
12 augustus 2021 
2 min. leestijd

Wie sponsort de Preventie Spelen?

Wanneer we het hebben over preventie, hebben we het voor een deel ook over het voorkomen van zorgkosten. Maar hoe je het ook went of keert, preventie zelf kan niet worden ingezet zonder inverstering. Degenen die preventie aanbieden stoppen hier tijd en middelen in, waar een vergoeding voor gevraagd wordt. Ik heb hiervoor besproken wie het preventiebeleid coachen en welke spelers preventie uitvoeren, maar wie zijn de sponsoren? 

Geld, geld, geld

Als we in sporttermen praten, hebben we in het Nederlandse zorgstelsel drie hoofdsponsoren; de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze sponsoren moeten zich aan bepaalde wetten houden, zodat de spelers goed van start kunnen gaan.


Gemeenten: Wpg, Wmo 2015 en Jeugdwet

Voor gemeenten zijn drie wetten van toepassing ter vergoeding van preventie activiteiten, namelijk de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Onder de Wpg zijn gemeenten verplicht om bij te dragen aan algemene preventieprogramma’s, jeugdzorg, ouderenzorg en infectieziektebestrijding. Voorbeelden hiervan zijn programma’s om alcoholmisbruik te voorkomen of eenzaamheid te bestrijden. De Wmo 2015 stelt dat vergoeding gegeven moet worden voor alle preventie die zwaardere zorg kan voorkomen voor mensen met ernstige beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De Jeugdwet legt de nadruk op het voorkomen en op tijd signaleren van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, en hier vroegtijdig hulp bij aanbieden.

Zorgverzekeraars: Zvw

Zorgverzekeraars vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw stelt dat ‘alle activiteiten van zorgaanbieders die zijn gericht op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie in het kader van de behandeling van medische klachten/aandoeningen’ vergoed moeten worden.

Zorgkantoren: Wlz

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het ontvangen van de benodigde zorg door iedereen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat mensen met handicaps, langdurige aandoeningen of beperkingen aanvraag mogen doen tot vergoeding van zorggerelateerde preventie. Hier valt bijvoorbeeld valpreventie onder, of fysiotherapie.

Ook hier: het is lastiger dan het lijkt

Ondanks deze wetten, blijkt er nog veel eigen invulling te zijn van wat er nou werkelijk vergoed wordt. Zo vergoeden verschillende zorgverzekeraars andere preventieve zorg. Ook hebben gemeenten binnen de Wpg veel beleidsvrijheid bij het organiseren van preventieprogramma’s en ouderengezondheidszorg. Hierdoor verschilt het per gemeente hoeveel geïnvesteerd wordt in preventie.

Met het einde van deze blog is de finish bereikt van het thema ‘het speelveld van preventie’. Maar de financiering van preventie is een heel groot thema waarover nog veel meer geschreven kan worden. Dit ga ik ook doen. Deze blog komt er binnenkort aan, houd het in de gaten!

Wil je meer doen met preventie in de zorg, maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? De hele zomer staat bij Zorgstelsel Unpacked in het teken van preventie. Wil je niks missen? Meld je dan hier aan.

Over de schrijver
Aniek is bezig met het Europees joint-degree Master programma 'Health Economics and Management'. Binnen dit programma specialiseert ze zich in 'Healthcare Finance and Management'. In de zomer werkt ze als stagiaire bij Zorgstelsel Unpacked.
Reactie plaatsen