Hilde

Over
Hilde is programmamanager zorginnovaties bij ggz instelling Helen Dowling Instituut. Hier houdt zij zich bezig met de strategie op het gebied van e-health en innovaties, en het nieuwe bekostigingsstelsel. Ook op landelijk niveau houdt zij zich op verschillende manieren bezig met de ggz. Hiervoor werkte zij bij consultancybureau Equalis waar zij klanten hielp met datagedreven werken.

Andere blogs door deze schrijver